پرسش‌های متداول - دانش آموختگان

آیا دانشگاه مدرک ترجمه شده به زبان انگلیسی صادر خواهد کرد؟

- مدرک (دانشنامه،گواهی موقت) غیر فارسی صادر نخواهد شد.

آیا مدرک به دانشگاههای خارج از کشور ارسال خواهد شد؟

-مدرک (دانشنامه،گواهی وقت) به خارج از کشور ارسال نخواهد شد.

آیا میتوانم برای دریافت مدرک حضورا به دانشگاه مراجعه کنم؟

-مراجعه حضوری و و دریافت مدارک به صورت حضوری پذیرفته نیست تنها از طریق سیستم باید اقدام شود .

آیا میتوان بدون مدرک دانشنامه کارنامه لاتین دریافت نمود؟

-کارنامه لاتین رسمی فاقد دانشنامه ارسال نخواهد شد.کارنامه رسمی لاتین فاقد دانشنامه (افرادی که دانشنامه ندارند) تنها به پست DHL (مخصوص ارسال به خارج) ارسال خواهد شد.

من میتوانم تنها درخواست ریز نمره دهم؟

 -ریز نمره رسمی فقط با دانشنامه ارسال خواهد شد.ریزنمره تنها ارسال نخواهد شد.فقط ریزنمره المثنی صادر خواهد شد.

من درخواست دانشنامه داده ام،کارشناس در گردش کار تایید کرده اند.چه مدت طول میکشد تا مدرک به دست من برسد؟

-در مورد دریافت ریز نمره ودانشنامه،پس از تایید توسط کارشناس در گردش کار،حدود سی تا چهل روز طول میکشد.

من میخواهم درخواست مدرک بدهم اما در قسمت پیشخوان خدمت جایی برای درخواست مدرک مشاهده نمیکنم؟

-اگر کسی فاراغ التحصیل نشده باشد،آیکون درخواست مدرک برای ایشان فعال نیست و برای انجام کارهای فاراغ التحصیلی باید به دانشگاه مراجعه نماید.

من در SRM  شارژ داشتم.اکنون فرایند درخواست مدرک به EMS  منتقل شده است .باید مجددا هزینه پرداخت کنم؟

-افرادی که قبلا درSRM شارژ پولی داشته اند باید از طریق ems درخواست مدرک بدهند و بعدا برای دریافت پول خود به دانشگاه مراجعه نمایند.

من درخواست کارنامه لاتین داده‌ام و هزینه هم پرداخت کرده‌ام.اما نمیدانستم که باید دانشنامه داشته باشم.آیا این هزینه قابل بازگشت است؟

-در مورد کارنامه لاتین چنانچه اشتباه درخواست دهند و هزینه پرداخت کرده باشند،هزینه قابل استرداد نیست.دانشجو باید راهنما را مطالعه نماید.

برای دریافت دانشنامه چه مدارکی لازم است؟

-شرایط و ضوابط دریافت هر مدرک، در ems قسمت دانش آموختگان، راهنمای دانش آموختگان گذاشته شده است.

من درخواست مدرک داده‌ام اما هنوز مدرک را دریافت نکرده‌ام.مشکل چیست؟

-درخواست برای کارشناس ارسال نشده است .پس از پایان مراحل کار حتما تیک ارسال به کارشناس زده شود تا درخواست برای کارشناس ارسال شود.

من درخواست کارنامه لاتین از طریق پستDHL  داده‌ام.چگونه باید کارنامه خود را دریافت کنم؟

افرادی که متقاضی دریافت کارنامه لاتین رسمی(فاقد دانشنامه)هستند پس از درخواست از طریق سیستم و تایید کارشناس باید به پست DHL  که آدرس آن را کارشناس در گردش کار به وی اعلام میکند مراجعه کند و پس از دریافت ،آن را به مقصدی که مد نظر هست ارسال کند.