بخش پشتیبانی

توجه: بسیاری از سوالات در راهنماها و اطلاعیه‌های مربوطه که در صفحه نخست این سایت و یا در داخل نرم‌افزار قرار دارد پاسخ داده شده است.

پاسخگویی

کاربران محترم می‌توانند با استفاده از میز خدمت الکترونیک دانشگاه (https://sd.ut.ac.ir/fa) پیشنهادات و سوالات خود را با تیم پشتیبانی سامانه جامع آموزش (گلستان) در میان گذارند و از نتایج آن مطلع شوند.