بخش پشتیبانی

توجه: بسیاری از سوالات در راهنماها و اطلاعیه‌های مربوطه که در صفحه نخست این سایت و یا در داخل نرم‌افزار قرار دارد پاسخ داده شده است.

پاسخگویی

کاربران محترم می‌توانند با استفاده از سامانه پشتیبانی (http://its3.ut.ac.ir) مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی درخواستها، پیشنهادات و سوالات خود را با تیم پشتیبانی سامانه جامع آموزش در میان گذارند و از نتایج آن مطلع شوند.