مقررات

مقررات استفاده از سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

 

برای استفاده از سامانه جامع آموزش انشگاه تهران یک نام ورود منحصر به فرد و کلمه عبور به شما اختصاص داده می‌شود، که شما برای ورود به سیستم از آن استفاده می‌کنید.

در اولین بار ورود به سیستم شما مجبور به تغییر کلمه عبور و در صورت تمایل نام عبور خود خواهید بود.

کلمه عبورشما به صورت غیر قابل بازگشت درهم ریزی شده و در سیستم نگهداری می‌شود، بنابراین اشخاص دیگر قادر نیستند از طریق سیستم به کلمه عبور شما دسترسی داشته باشند.

مسیولیت کامل حفظ و نگهداری نام ورود و کلمه عبور بر عهده شما است. به این ترتیب شما مسیول کلیه اعمالی هستید که درسیستم از طریق نام ورود شما انجام می‌شود.

نام ورود و کلمه عبور اختصاص یافته به شما، فقط برای استفاده شخصی است و شما حق واگذاری آن را به شخص دیگری ندارید.

شما اجازه استفاده از نام ورود و کلمه عبور شخص دیگری را حتی با اجازه وی نخواهید داشت.

استفاده از اطلاعات موجود در سیستم و تغییر در آن توسط شما، فقط در محدوده قوانین جاری دانشگاه مجاز بوده و مسیولیت و عواقب هر گونه تغییر خارج از قوانین جاری به عهده شما خواهد بود.

حق اعمال هر گونه تغییر در قوانین استفاده از سیستم، توسط مدیریت سامانه جامع آموزش انشگاه تهران، محفوظ است.