پرسش‌های متداول - اساتید

تعداد بازدید:0

چگونه وارد سامانه آموزش شوم؟با چه اکانتی؟

ورود اساتید حتما باید از طریق احراز هویت و ایمیل باشد شما در آدرس زیر

ems.ut.ac.ir

روی لینک ورود اساتید کلیک کرده و با ایمیل خود وارد سیستم آموزش شوید.اگر دارای ایمیل دانشگاه نیستید لطفا درخواست ایجاد شناسه یکتا بدهید : در آدرس ems.ut.ac.ir و لینک راهنماهای مربوط به اساتید

من بعنوان استاد چگونه وارد سامانه آموزش شوم؟

اگرهم شما استاد رسمی هستید شماره پرسنلی مندرج در حکم خود را اعلام نمایید تا در سیستم ثبت شود و بتوانید با ایمیل خود  از طریق سامانه احراز هویت وارد سیستم شوید. در غیر اینصورت  در سایت ems.ut..ac.ir  از طریق لینک  "دریافت نام کاربری برای اساتید محترم مدعو"  و با راهنمایی اعلام شده کد احراز موقت خود را دریافت و آن را نیز به مرکز اعلام نمایید تا  با utid اخذ شده  از طریق سامانه احراز هویت وارد سیستم شوید.

چگونه به اعتراض دانشجو به نمره اش در سیستم پاسخ دهم؟

 استادوقتی وارد پردازش ثبت نمره می شود دانشجویانی که درخواست داده اند مقابل نامشان و در ستون درخواست تجدید نظر آیکونی تحت عنوان عدم رسیدگی وجود دارد که استاد با کلیک روی آن می تواند مشاهده و پاسخ دهد.

چرا استاد نمی تواند نمراتش را تایید نماید؟

لیست نمرات را حداقل پس از 48 ساعت بعد از ورود نمره می توان تایید نمود.اگر با گذشت 48 ساعت باز هم نمی تواند،احتمالا ایشان برای این درس از طرف دانشجو اعتراضی دارند که بررسی نشده است و به همین علت سیستم اجازه تایید نمی دهد.ابتدا روی انتخاب در ستون ثبت نمرات کلیک نموده و اعتراض دانشجو را بررسی نمایند و سپس نمرات را تایید کنند.