دانش آموختگان

قابل توجه دانش آموختگان محترم دانشگاه تهران

"به استحضار می‌رساند که درخواست‌های زیر صرفاً از طریق این سامانه (سامانه جامع آموزشی) قابل اخذ می‌‌باشد:

  • درخواست گواهی موقت پایان تحصیلات
  • درخواست صدور کارنامه انگلیسی رسمی / غیررسمی
  • درخواست برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی (دانشنامه – گواهی موقت -ریز نمرات)
  • درخواست المثنی مدارک دانش آموختگی (دانشنامه – گواهی موقت -ریز نمرات)
  • درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی دانش آموختگان 
  • درخواست ارسال تاییدیه به مراکز دولتی و غیر دولتی

"مبالغ پرداختی درخواستهای فوق پس از واریز به هیچ عنوان مسترد نمی‌گردد "

در ضمن ورود به سامانه جامع آموزش فقط از طریق احراز هویت مرکزی امکان پذیر است و برای این منظور داشتن شناسه یکتای دانشگاه تهران الزامی می‌باشد."

هرگونه سوال و مشکلی را از طریق ثبت تیکت در سامانه میز خدمت الکترونیک دانشگاه مطرح نمائید.