ضوابط و شرایط صدور مدارک تحصیلی(گواهی موقت-دانشنامه) مخصوص دانش آموختگان مرد

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۱:۵۹ کد : ۳۲۰۳ دانش آموختگان
تعداد بازدید:۲۳۸۰۹۷

ضوابط و شرایط صدور مدارک تحصیلی (گواهی موقت-دانشنامه)

مخصوص دانش آموختگان مرد

 

۱- دانش آموختگان مرد در صورتیکه مشمول خدمت نظام وظیفه باشند پس از اتمام کلیه مراحل فراغت از تحصیل، از سوی پردیس / دانشکده، به حوزه نظام وظیفه معرفی خواهند شد.

 

۲ -شرایط دریافت گواهی موقت دانش آموختگان مرد:

دانش آموختگان مرد غیر مشمول در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل می توانند گواهی موقت دریافت نمایند:

  • داشتن کارت پایان خدمت.
  • داشتن کارت معافیت دائم.
  • داشتن کارت معافیت موقت (کفالت, پزشکی, معافیت برادر و یا فرزند اسیر) در مدت اعتبار.
  • داشتن گواهی اشتغال به تحصیل مقاطع تحصیلی بالاتر در نیمسال جاری با تاریخ اعتبار مربوطه با درج شماره معافیت تحصیلی تائید شده برای مشمولینی که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند.
  • داشتن گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام رسمی و پیمانی در سازمانهای مذکور.
  • داشتن گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت با ذکر نداشتن غیبت
  • داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت با تاریخ اعتبار.

 

۳- شرایط دریافت دانشنامه و ریزنمرات فارسی رسمی:

  • دانش آموختگان مرد دوره های شهریه پرداز (شبانه، نوبت دوم و مجازی) درصورت نداشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویان و داشتن دانشنامه مقطع قبلی (مخصوص دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ناپیوسته, کارشناسی ارشدودکتری) و مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (به شرح مندرج در بند ۲) می توانند دانشنامه دریافت کنند.

 

  • دانش آموختگان دوره های روزانه درصورت احراز یکی از شرایط ذیل می توانند دانشنامه دریافت کنند:

الف - ارائه گواهی انجام کار به میزان تعهد آموزش رایگان پس از دانش آموخته شدن.

ب - ارائه نامه از وزارت کار مبنی برعدم کاریابی در مدت شش ماه انتظار، بدیهی است در زمان ارائه نامه از وزارت کار باید یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل گذشته باشد.

ج - خرید تعهد آموزش رایگان.

د-داشتن دانشنامه مقاطع قبلی و نامه لغو تعهد (مخصوص دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری) در کلیه موارد بالا الزامیست. لازم به ذکر است وضعیت نظام وظیفه دانش آموختگان ذکور باید به یکی از مواردی که برای دریافت گواهی موقت به آن اشاره شده است مشخص گردیده باشد.

 

توجه:

دانش آموختگان بورسیه، متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، قوه قضائیه و.... هیچگونه مدرکی دریافت نمی کنند و پس از اعلام فراغت از تحصیل از سوی دانشکده, توسط اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه به نهاد و یا ارگان مربوطه تائیدیه تحصیلی ارسال خواهد شد. بدیهی است صدور هرگونه مدرک تحصیلی برای اینگونه افراد منوط به پایان مدت تعهد خدمت آموزش رایگان و اتمام دوره تعهد آنها به سازمان مربوطه و ارائه نامه مبنی بر بلامانع بودن تحویل مدرک می باشد.

 

۴- دانش آموختگان خارجی:

دانش آموختگان خارجی که کلیه واحد های درسی خود را گذرانده باشند پس از دانش آموخته شدن و تسویه حساب با کلیه واحدهای پردیس / دانشکده و صندوق رفاه دانشجویان و حسابداری (شهریه تحصیلی) پرونده تحصیلی آنان به اداره کل ارسال می گردد. نامبردگان باید به وزارت علوم مراجعه نمایند و نامه خروج از کشور و مجوز صدور دانشنامه را اخذ نمایند تا برای آنان دانشنامه و ریزنمرات صادر گردد حتی درصورت اشتغال به تحصیل اینگونه دانش آموختگان در مقاطع بالاتر در ایران، صدور دانشنامه منوط به ارائه مجوز از اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

نکته: دانش آموختگانی که درچند مقطع تحصیل نموده اند باید درخواست دانشنامه خود را ازپایین ترین مقطع تحصیلی خود ارائه دهند.


( ۱۲۱۰ )