راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان (سنوات داخل دانشکده وستاد ) در سامانه جامع آموزش

۱۷ دی ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۲ کد : ۳۴۵۵ کارمندان
تعداد بازدید:۹۱۹۲

 

 

مرحله ۱: ارسال کارنامه دانشجو به اتوماسیون اداری

پس از ارسال درخواست تمدید سنوات از جانب دانشجو به پیشخوان خدمت کارشناس دانشکده، ابتدا باید از طریق پیشخوان خدمت کارنامه تحصیلی دانشجو را به اتوماسیون ارسال نماید تا در پرونده دانشجو ثبت شود.(این کارنامه دارای امضا نمی باشد)

**پس از ثبت" کارنامه جهت درخواست تمدیدسنوات / حذف پزشکی" امکان ارسال درخواست امکان پذیر می شود.

***لازم به ذکر است که در پردیس ها بعد از تائید توسط کارشناس دانشکده، درخواست جهت تائید و ارسال نامه تمدید سنوات به اتوماسیون اداری، به کارشناس پردیس ارسال می گردد.

 

 

شکل ۱- ارسال کارنامه دانشجو به اتوماسیون اداری

 

مرحله ۲: ثبت نظر شورا

جهت تائید درخواست تمدید سنوات دانشجویانی که از طریق پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت کرده اند با مراجعه به پیشخوان خدمت و پست مربوطه می توانند اقدام به تائید درخواست کنند.

کارشناسان درهنگام تایید و ارسال درخواست در قسمت کادر توضیحات باید نظر شواری دانشکده / پردیس را درج نمایند.

*تذکر: در دانشکده های مستقل دومرحله ذکر شده در یک گردش و توسط کارشناس دانشکده انجام می شود و در پردیس ها در دو مرحله (کارشناس دانشکده و کارشناس پردیس) انجام می شود.(به فلوچارت مراجعه فرمایید)

شکل ۲- ثبت نظر دانشکده / گروه

 

مرحله ۳: مشاهده نامه کمیسیون و ارسال به اتوماسیون

پس از ثبت نظر نهایی، درخواست مجدد به پیشخوان کارشناس مربوطه ارسال می شود تا بعد از مشاهده نامه مربوطه آن را به اتوماسیون اداری ارسال کند.

شکل ۳- ثبت نظر و ارسال نامه به اتوماسیون اداری

 

نکته: نامه درخواست سنوات دانشکده، بعد از ثبت توسط ثبت کننده دانشکده، به طور خودکار به پرونده الکترونیکی دانشجو ارسال خواهد شد.

نامه درخواست سنوات ستاد، بعد از ثبت توسط ثبت کننده دانشکده وارسال خودکار به پرونده الکترونیکی دانشجو، یک رونوشت به کارشناس سنوات اداره کل ارسال خواهد شد.

 

گردش کار در دانشکده های مستقل

 

 

گردش کار در پردیس

 


( ۲۲۵ )