راهنمای تائید درخواست حذف پزشکی -کارشناس

۲۹ آذر ۱۳۹۶ | ۱۰:۳۵ کد : ۳۴۵۳ کارمندان
تعداد بازدید:۱۱۳۰

 

 

پس از ارسال درخواست حذف پزشکی از جانب دانشجو به پیشخوان خدمت، کارشناس دانشکده ابتدا باید از طریق پیشخوان خدمت کارنامه تحصیلی دانشجو را به اتوماسیون ارسال نماید تا در پرونده الکترونیکی دانشجو ( SDR ) ثبت شود . (تصویر شماره ۱)

**پس از ثبت" کارنامه جهت درخواست حذف پزشکی" در پرونده و تحویل مدارک فیزیکی از دانشجو، ارسال درخواست امکان پذیر می شود. (تصویر شماره ۲)

***لازم به ذکر است که در پردیس ها، بعد از تائید وتحویل مدارک پزشکی توسط کارشناس دانشکده، درخواست، جهت تائید و ارسال نامه حذف پزشکی به اتوماسیون اداری، به کارشناس پردیس ارسال می گردد.

 

تصویر شماره ۱

 

 

 

تصویر شماره ۲

 

 

 

 

 

 


۳ رای