راهنمای امور دانشجویی در فرایند درخواست دانش آموختگی

۳۰ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۴۳ کد : ۳۴۳۳ کارمندان
تعداد بازدید:۶۰۰۴

 تسویه حساب با امور دانشجویی و ورود اطلاعات مربوط به صندوق رفاه

 

شکل ۱- تسویه حساب با امور دانشجویی و ورود اطلاعات مربوط به صندوق رفاه

 

 ثبت بدهی صندوق رفاه (پیش نیاز خاتمه)

در این مرحله باید از طریق پردازش پیش نیاز خاتمه اقدام به درج بدهی صندوق رفاه نمایید.

 

تسویه نقدی:

در فیلد سایر بدهی، مقدار بدهی و در فیلد پرداخت ۱، مقدار پرداخت دانشجو را وارد نمایند.

تقسیط:

در فیلد سایر بدهی، مقدار بدهی و فیلد های شماره دفترچه قسط و تاریخ آخرین قسط را وارد نمایند

عدم بدهی:

در فیلد سایر بدهی مقدار صفر را وارد نمایید.

 

 اعلام تسویه اموردانشجویی

جهت انجام تسویه مربوط به اموردانشجویی از آیکون " اعلام تسویه اموردانشجویی " استفاده کنید.

 

 ارسال مدارک بدهی صندوق رفاه

بنا بر وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجو باید یکی از مدارک زیر تائید شود.

 

شکل ۲- ارسال مدارک بدهی صندوق رفاه

 

پس از ثبت بدهی و یا تسویه حساب امور دانشجویی درخواست را تایید و ارسال نمایید.

 


( ۷ )