پرسش و پاسخ
  • دانشجو در هنگام ثبت نام، در منوی ثبت نام اصلی این پیغام را دریافت می کند.
1 خطا                      ثبت نام شما پايان يافته يا در مرحله ثبت نام قرار نداريد                                                                                      
به معنای آن است که بازه زمانی ثبت نام پایان یافته است.
  • دانشجو جدیدالوروددر هنگام ثبت نام این پیغام را دریافت کند.

خطا           دانشجو غیر فعال می باشد و یا پذیرش نشده است                                                                              

دانشجو باید راهنمای مربوط به پذیرش را مطالعه کند و فرمهای مربوط به منوی پذیرش غیرحضوری دانشگاه راتکمیل نموده و سپس با مراجعه  به کاربرآموزش و تایید مدارک up load شده ، پذیرش نهایی را انجام دهد

  • دانشجو جدیدالورود با شناسه کاربری و رمز عبور وارد می شود اما منوی ثبت نام را ندارد

در این صورت  سطح دسترسی دانشجو اشکال دارد که با مراجعه به کاربر دانشکده و اصلاح سطح دسترسی منوی ثبت نام اضافه خواهد شد.

  • در منوی اطلاعات جامع دانشجو ، اجازه ثبت نام :______ است

در این صورت دانشجو بنا به دلایلی اجازه ثبت نام ندارد

  •  در کارنامه نمره دانشجو دیده نشود و در اطلاعات جامع دانشجو نیز نمره دیده شده اما  "نتیجه نمره" عدم اعلام یا تایید نشده باشد

          جواب: نمره دانشجو قفل نشده است(مراجعه به کاربر دانشکده)